Şirket vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi, lochpe-Maxion otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirmekte ve yetkin çalışanları ile yaratıcılık ve inovasyon ekseninde organizasyonu sürdürülebilir bir şekilde büyütmeye kararlıdır.

Bizi biz yapan çalışanlarımızdır. Bu nedenle, şirketimizi tüm çalışma arkadaşlarımızın başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği alabildiği ve hiç kimsenin ırk, yaş, etnik köken, cinsiyet ve cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, din ve fiziksel ve/veya bilişsel engellilik gibi engellerle karşılaşmadığı bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz.

Böyle bir geleceğin tek bir kişi tarafından veya bireysel bir zihniyet ile yaratılamayacağını, hedeflerimize çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir iş gücüyle ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki kararlılığımız en üst seviye yönetim ekibimizden başlıyor. Liderlik ekibimiz, çalışma arkadaşlarımızın bilgi birikimlerinin kapsamını genişletmeye ve yeni deneyimler edinmeye teşvik ediyor. Geçmiş deneyimler ve bakış açılan ile işimize farklı açılardan bakma fırsatını elde ediyoruz. Kapsayıcılığı benimseyerek bizden farklı düşünen kişilerle ilişki kurma ve onları destekleme fırsatının memnuniyetle karşılandığı açık bir aidiyet kültürü inşa ediyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim için yalnızca kağıt üzerindeki sözcükler değil, performansımız için etkili olduğu kanıtlanan itici güçlerdir ve temel değerlerimizin bir parçasıdır. Nasıl iş yaptığımızı ifade eden Özgün ve Birlikte anlayışımız, gelecekteki başarımız için kritik öneme sahiptir. 

lochpe-Maxion, tüm çalışanlarına adil ve eşit fırsatlar sunan, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa değer veren, açık bir iletişim ortamının bulunduğu bir iş yeri kültürü oluşturmakta ve küresel bir şirket olarak faaliyet göstermekte kararlıdır.