Fırsat Eşitliği

Maxion İnci Jant Grubu olarak, sürdürülebilir bir dünyanın ancak gerçek bir fırsat eşitliği ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, tüm fabrikalarımızda fırsat eşitliği politikası ile hareket ediyoruz. İşe alımadan, eğitim ve gelişime kadar her alanda, ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, milli köken, engellilik durumu (çalışma koşullarına uygun olacak şekilde) ve yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca koruma altındaki diğer durumlar dahil hiçbir ayrım gözetilmemektedir. 2021 yılında aldığımız "İş'te Eşit Kadın" sertifikası, bu taahhüdümüzün somut bir göstergesidir. Bu sertifika ile cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı somutlaştırdık. Maxion İnci Jant Grubu olarak, toplumun her alanında fırsat eşitliğini savunmaya ve bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.