Fırsat Eşitliği

Maxion Wheels'in tüm işletmeleri fırsat eşitliği politikası yürütmektedir. İşe alım, eğitim gelişim, çalışan destekleme gibi politikaların karar ve uygulama aşamasında ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, milli köken, engellilik durumu (çalışma koşullarına uygun olacak şekilde) ya da yürürlükteki yerel kanunlar uyarınca diğer yasal koruma altındaki durumlara ilişkin hiçbir ayrım gözetilmemektedir.